?

Log in

No account? Create an account
Polka dots and moonbeams [entries|archive|friends|userinfo]
josie_oh_josie

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

В садочку [Aug. 16th, 2014|10:01 pm]
josie_oh_josie
[Tags|, , ]

Спідниця Primark з секонду за 10 грн, я багато разів бачила їх на ібеї, та все руки не доходили купити - вона підвернулась мені іншим чином)
Топ з секонду за 10 грн, дуже класний - ззаду завязується.
Туфлі з Китаю за дешево.
Прикраса Peacocks.
Сережки 50-х років моєї бабусі.

За фото дякую Інні Усік!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tatjana_a
2014-08-16 07:21 pm (UTC)
Ах, какая гармония бантиков:) Вам даже самые экстравагантные украшения идут:)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: josie_and_duck
2014-08-16 07:32 pm (UTC)
спасибо большое!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: automnal_fleur
2014-08-18 07:50 am (UTC)
Клас-клас! Неймовірно підібрано, це стосується і поперденьої серії з пляттям у горошик))))
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: josie_oh_josie
2014-08-18 09:10 am (UTC)
дуже дякую! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
(Deleted comment)
[User Picture]From: josie_oh_josie
2014-08-20 09:47 am (UTC)
дякую :)
(Reply) (Parent) (Thread)